Betrokkenheid onderzoek

In de huidige maatschappij lijkt het steeds meer te draaien om het individu; om wat IK wil bereiken, wat JIJ daarvoor moet doen (of laten) in plaats van wat WIJ samen kunnen doen om tot een gezamenlijk doel te komen. En dat is jammer want wij mensen laten ons onbewust leiden door anderen, gedrag dat sterke overeenkomsten vertoont met kuddevorming bij dieren. Dus, als we van nature graag dingen samen doen, leiders nodig hebben en vertrouwen op “de kudde” waarom zorgt dit binnen een arbeidssituatie dan vaak voor onbegrip?

 

Wat ik bedoel te zeggen met bovenstaande is bijvoorbeeld dat verwachtingen over en weer totaal niet duidelijk zijn. Dat een werknemer niet precies weet wat er van hem of haar verwacht wordt om zijn/haar werk goed te doen en dat een werkgever/teamleider niet (in) ziet dat er onduidelijkheid is op dit vlak of het eigenlijk zelf ook niet precies weet. Een perfecte basis voor disbalans, want:

- als je niet van elkaar weet wat er verwacht wordt hoe kun je het dan goed doen?
- als je het niet goed kunt doen, kun je het dan wel verkeerd doen?
- als je niet weet dat je iets verkeerd doet, kun je hier dan wel op "afgerekend" worden?

Herkenbaar?

Neem dan direct contact op om een afspraak in te plannen.

Een van de methodes die wij toepassen is het meten van de medewerkersbetrokkenheid. Dit doen we middels een onderzoek van een van de grootste onderzoeksbureaus wereldwijd: Gallup. Uit onderzoeken van Gallup, ze hebben intussen meer dan 35 miljoen mensen wereldwijd getoetst, is duidelijk gebleken dat de aandacht van de directe leidinggevende essentieel is voor de medewerkers en hun werk. 68% van de werkenden in Nederland zegt zelfs dat hun leidinggevende een demotiverend werkklimaat creëert.

Uiteraard, we begrijpen dat dit schrikken is! Het mooie is: nu nu we dit weten, kunnen we er iets aan doen!

“Een werkgever verdient betrokken medewerkers, net zo zeer als dat medewerkers een betrokken werkgever verdienen.” - H. Cremer

 

En dat doen we d.m.v. het de rapportage die voortkomt uit het onderzoek. Deze rapportage geeft een duidelijk cijfer voor de algemene betrokkenheid alsmede de betrokkenheid op 12 gebieden. Aan de hand van dit rapport is het wenselijk om individuele dan wel teamgesprekken te laten plaatsvinden waar verder ingezoomd kan worden op de ervaringen van medewerkers.

Het rapport gecombineerd met de gesprekken wordt uitgewerkt tot een analyze en dit is de ideale basis voor het terugkoppelgesprek met directie & management. Tijdens dit gesprek worden de bevindingen gedeeld en teruggebracht tot concrete voorbeelden voor leidinggevenden.


Eventueel kan dit onderzoek opgevolgd worden met een traject voor 3 maanden waarin doorlopend samen met leidinggevenden wordt bekeken hoe ze de uitvoering van hun rol beter kunnen afstemmen op de behoefte van het team om zo de betrokkenheid te vergroten. Na 3 maanden wordt het Gallup onderzoek dan nogmaals uitgezet om de score te kunnen vergelijken met die van het eerste onderzoek.