Brainstorm met MT/CEO

Tijdens deze brainstorm bespreken we samen wat de verwachte status is, wat er al gedaan is, wat er ontbreekt en hoe de meest ideale situatie eruit ziet. Medewerkersbetrokkenheid is niet zomaar een ‘HR dingetje’. Nee het is een proces waar je doorlopend mee aan de slag moet gaan, en ik ondersteun daar graag in.

 

betrokkenheid onderzoek (Gallup)

In deze stap wordt het onderzoek gecommuniceerd, uitgevoerd, geanalyseerd en uiteindelijk met het gehele team kort doorgenomen in een gesprek van ongeveer 1 uur.

Individuele / team gesprekken 

Met de eerste brainstorm en de uitslag van het onderzoek in het achterhoofd, worden er persoonlijke (of team) gesprekken ingepland. Het doel van deze gesprekken is om de gegeven antwoorden iets meer inhoud te geven, zodat er waardevolle feedback teruggekoppeld kan worden. Alle input is anoniem. Zowel van het onderzoek als de daaropvolgende gesprekken.

 

Feedback gesprek MT/CEO

Na het verzamelen van alle informatie en het combineren hiervan met de onderzoeksresultaten, wordt een verslag uitgewerkt met bevindingen en adviezen. Deze wordt toegelicht tijdens het feedbackgesprek en geven direct concrete stappen om mee aan de slag te gaan.

Duurzaam veranderen traject

Nu alle informatie bekend is en uitgewerkt is, begint het echte werk. Tijdens dit traject begeleid ik de teamleiders of managers door aan te sturen op de actiepunten uit het verslag. Op een coachende manier gaan we samen aan de slag, zodat iedereen dit op zijn of haar eigen manier kan toepassen. Met een betere betrokkenheid als resultaat. De actiepunten en de status hiervan worden aan de hand van een rapportage teruggekoppeld aan de opdrachtgever, zodat deze altijd op de hoogte is van de voortgang.

Dit traject loopt telkens drie maanden en wordt afgesloten met een nieuwe Gallup meting waarbij de resultaten vergeleken worden met de uitslag van het eerste onderzoek.