Tarieven indicatie

En wat kost dat dan?

Uiteraard is belangrijk om te weten wat de kosten zijn. 

Mijn methode en werkwijze zijn beide toepasbaar in verschillende situaties, maar wel afhankelijk van de grootte van de organisatie, de te onderzoeken groep en van het aantal aan te sturen teamleiders. 

Mijn advies is om altijd de gehele organisatie in kaart te brengen, inclusief het management en de directie, want voor een succesvolle organisatie zorg je samen.

Om het voor iedere organisatie toegankelijk te houden, maak ik een onderscheid in 2 pakketten: 

- Insights: 

Kies voor je deze optie dan hebben we eerst een gesprek over je organisatie en de betrokkenheid. Hoe verwacht je dat de betrokkenheid nu is, en waar wil je naartoe? Welke vragen buiten de standaard vragen uit het Gallup onderzoek zou je nog interessant vinden en wat ga je met de data doen. 

Na het gesprek zal het Gallup onderzoek ingepland worden, waaraan de medewerkers digitaal deel zullen nemen. De uitkomsten hiervan worden verzameld en geanalyseerd en er wordt een advies uitgeschreven. 

De uitkomst van de meting, het rapport en het advies worden in een vervolggesprek gepresenteerd. Eventueel kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden, of kan er verder gegaan worden met het "Progress pakket"


- Progress:

In dit pakket vinden dezelfde stappen als hierboven plaats, maar dat blijft het niet bij! Dit pakket is er voor de ondernemer die de betrokkenheid wilt verbeteren en hulp van buiten de organisatie kan gebruiken. 

Na het Gallup onderzoek vinden er eerst nog een aantal persoonlijke gesprekken plaats met medewerkers, om verdere verdieping in de antwoorden te geven. Hand-on informatie, waar managers echt iets mee kunnen. Net als het Gallup onderzoek worden de inzichten die uit de gesprekken met medewerkers naar voren komen volledig geanonimiseerd, zodat een medewerker in volledige openheid kan vertellen wat er volgens hem/haar verbeterd kan worden. 

Na de gesprekken met de medewerkers wordt de uitkomst van het onderzoek, de gesprekken en de daarbijbehorende analyse gepresenteerd. Vervolgens worden er meetings met de teamleiders ingepland om continu te werken aan actiepunten om de betrokkenheid te verbeteren. Deze actiepunten worden teruggekoppeld naar de opdrachtgever, zodat deze altijd op de hoogte is van de status en tijdens het traject inzage heeft tot op team niveau. 

Na 3 maanden (de minimale loopduur)  zal het Gallup onderzoek nogmaals uitgevoerd worden en de uitslag hiervan vergeleken worden met het eerste onderzoek. 

(genoemde bedragen zijn eenmalig per persoon voor het Insights pakket. Bij het progress pakket zijn de bedragen per persoon per maand, voor minimaal 3 maanden, alle bedragen zijn excl. BTW)